Kim jesteśmy, co robimy…

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK „Snajper” Poznań, powstał w 1992 roku. Działa w strukturach Poznańskiej Organizacji Ligi Obrony Kraju. Posiada siedzibę i biuro Zarządu w budynku Domu Żołnierza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu przy ul. Niezłomnych 1. W swych szeregach skupia żołnierzy rezerwy Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych.

„Snajper” Poznań zajmuje się szkoleniem oraz promowaniem strzelectwa z broni wojskowej i sportowej w ramach członkostwa w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego. Klub posiada licencję wydaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego w konkurencjach: pistolet, karabin i strzelba. Większość członków posiada patent strzelecki, licencję zawodniczą oraz uprawnienia prowadzącego strzelanie. Spora część klubowiczów dysponuje również licencjami sędziowskimi, strzeleckimi uprawnieniami instruktorskimi i trenerskimi a także posiada broń palną. Nasze stowarzyszenie składa się z trzech sekcji: strzelectwa sportowego, strzelectwa długodystansowego i obrony terytorialnej. 

Klub współpracuje z wieloma organizacjami skupiającymi w swych szeregach młodzież. Systematycznie współpracujemy ze szkołami, w których są klasy o profilu wojskowym, prowadząc pogadanki promujące wojsko i obronność a także strzelectwo sportowe. Oprócz działalności statutowej, członkowie Klubu prowadzą akcje propagandowo – szkoleniowe w zakresie posługiwania się bronią sportową oraz bojową. Propagują zasady bezpiecznego używania i posługiwania się nią, oraz przybliżają przepisy strzelectwa sportowego. Nasi klubowi koledzy organizują również wystawy broni historycznej i kolekcjonerskiej, której są posiadaczami. Współpracujemy również z grupą rekonstrukcji historycznych „COMANDO”
w Swarzędzu, poprzez pomoc w przygotowywaniu i udział w uroczystościach związanych z Rocznicami Państwowymi i lokalni, takimi jak między innymi Wyzwolenie Miasta Poznania.

Uczestniczymy w zawodach strzeleckich organizowanych w kraju i zagranicą, zdobywając wysokie miejsca w klasyfikacjach indywidualnych i drużynowych. Corocznie w miesiącu wrześniu organizujemy Międzynarodowy Wielobój Strzelecki Żołnierzy Rezerwy Armii Państw NATO. Zorganizowanie jednych z największych zawodów  rezerwistów w Europie, jest możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy kierownictwa Klubu z Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, Szkołą Podoficerską Wojsk Lądowych, Wojskową Komendą Garnizonu oraz Komendą Wojewódzką i Miejską Policji w Poznaniu. Ponadto od wielu lat współpracujemy
z Fabryką Broni „Łucznik” Radom, Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji IPA.

Kierownictwo Klubu corocznie organizuje również szereg zawodów strzeleckich związanych między innymi z upamiętnieniem Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej, memoriałowych, walentynkowych, czy z okazji Dnia Kobiet. Organizowane zawody służą integracji członków i miłośników naszego Klubu
w ramach służb mundurowych Garnizonu Poznań.

Członkowie Klubu za swoją działalność społeczną, uhonorowywani zostali wysokimi odznaczeniami państwowymi, resortowymi a także przez Kierownictwo Ligi Obrony Kraju.