Zarząd

Zarząd KŻR LOK SNAJPER

  

Prezes Klubu płk(r.) Leszek Kędra

V-ce Prezes ds Sportu Strzeleckiego st. bryg. Paweł Smolarek

Sekretarz Sławomir Dębicki

Skarbnik Elżbieta Rochowiak

Członek Zarządu adw. Paweł Szwarc

Członek Zarządu Alma Karoń

Członek Zarządu mł. bryg. Adam Krzyżaniak

Członek Zarządu sędz. kl. I Ireneusz Erenc