Osiągnięcia

15.06.2019 - II Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Strzelaniu z Broni Historycznej Centralnego Zapłonu  artykuł, rezultaty

08.06.2019 - KŻR LOK SNAJPER Poznań Wicemistrzem Wielkopolski